audit

PRP®definitie:

“Audit gaat over het verifiëren van het Circulair Potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.”