Interactief Materialenpasoort Bredius 

U kijkt nu naar de zo-circulair-mogelijke oplossing:      BINNENWANDEN | DEUREN 

Binnenwanden | Deuren

Informatie volgt


zo-circulair-mogelijk...

Een eenvoudige weergave van het resultaat.

homogeen materiaal

losmaakbaar

toxisch vrij

herbruikbaar als product

herbruikbaar als materiaal

herbruikbaar als grondstof

colofon

opdrachtgever:
ontwerp:
circulair materiaal advies:
realisatie:

Gemeente Gooise-Meren
Lichtstad Architecten
Rendemint
Rotsbouw