Deze tool kun je gebruiken voor: 

-Circulair inkopen.

-Het objectief meten en vergelijken van circulariteit.

-Circulair beheer en facilitymanagement. 

-Circulair ontwikkelen.

-Het opstellen van Materialen- en grondstoffenpaspoort.

Circulair inkopen is nu eenmaal niet eenvoudig. Met de PRP®-Tool wordt circulair inkopen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De tool is ontwikkeld voor elk product en voor elk project of werk. Van marktconsultatie tot oplevering.

Circulair inkopen met de PRP®-Tool geeft een sluitend overzicht van alle inkooptrajecten, van alle leveringen, van alle producten, van alle contracten, onderhouds- en schoonmaak-voorschriften en een sluitend inzicht in alle reststromen.

In de database van de PRP®-Tool worden alle ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen om met een druk op de knop weer op te vragen voor andere inkooptrajecten analyses en benchmarking.

Hierdoor is de PRP®-Tool uitermate geschikt voor organisaties, leveranciers en producenten bij het circulair ontwikkelen van producten, projecten, werken en bijbehorende processen.

PRP® is gebaseerd op uitsluitend feiten en genereert de mogelijkheid om daadwerkelijk een circulaire economie te realiseren. De mogelijkheden zijn uitgebreid.

PRP® | Mindset Matrix®

Toets en vergelijk objectief circulaire mindset. Voor de selectiefase bij inkoop of voor inzicht in de eigen organisatie.

PRP® | Required Fields

Bepaal zelf de diepgang van het meten en vergelijken van circulariteit. Proportioneel voor elk inkooptraject.

PRP® | Circulair Potentieel

Meet wetenschappelijk circulariteit. Maak circulaire beloftes concreet meetbaar.

circulair VERGELIJKEN

Verifieerbare objectieve inkoop door vergelijken met de ReNtry® module.

grondstoffen BEHOUDEN

Daadwerkelijk grondstoffen behouden. Contractuele terugname garantie. Geïntegreerde borging van recycling.