circulair potentieel

PRP®definitie:

“PRP® Circulair potentieel =
A. Hoeveel grondstoffen zijn totaal nodig geweest om het eindresultaat te komen inclusief alle hulpstoffen en energie?
B. Wat is de social fairness positie van alle in dat traject betrokken mensen?
C. In hoeverre zijn A en B herstelbaar?”