Circulariteit meten met PRP® | Circulair Potentieel

Binnen PRP® is circulariteit wetenschappelijk benaderd en teruggebracht naar de essentie. Er is concreet gedefinieerd wat circulariteit is en hoe dat objectief meetbaar is. Het resultaat van de meting is het PRP® | Circulair Potentieel. Hiermee kan onbetwistbaar circulariteit gemeten worden.

Om circulariteit te meten moet er eerst een meetlat zijn. De meetlat is binnen PRP® gedefinieerd op de essentie van circulariteit over grondstoffen en mensen in 4 concrete en meetbare factoren. Circulariteit betreft de gehele keten. Dus alle grondstoffen en mensen die nodig zijn (geweest) om te komen tot het product/project of werk. De grondstoffen voor het opwekken van energie zijn ook grondstoffen en zijn onderdeel van de keten. Bij grondstoffen wordt gekeken wat de balans is tussen de grondstoffen die ingezet zijn versus welke van die grondstoffen behouden zijn. Bij mensen wordt gekeken of er voldaan is/wordt aan mensenrechten zoals vastgelegd bij de VN.

 

Het PRP® | Circulair Potentieel wordt bepaald op basis van een circulaire analyse die gemaakt wordt in de ReNtry® module. Een circulaire analyse maken vergt over het algemeen een forse effort omdat het de gehele keten betreft en uitsluitend gebaseerd is op verifieerbare feiten van de werkelijke keten. Een circulaire analyse wordt daarom in etappes opgebouwd om het traject behapbaar te houden. Elke etappe geeft een deel van het benodigde inzicht in de keten. Wanneer alle etappes zijn doorlopen volgt automatisch het Circulair Potentieel.

De etappes worden geanalyseerd met de module  PRP® | ReNtry®. Met de indeling in etappes is het voor elk traject mogelijk om behapbaar een analyse te starten en dit te op te nemen als proportionele eis of gunningscriterium bij inkooptrajecten.

ReNtry® Circulaire analyse | Etappe 1 | Eindresultaat

analyse van het eindresultaat
In de 1e etappe van diepgang gaat de analyse over het eindresultaat van een product, project of werk.

De meting vindt plaats op basis van het gewicht van het eindproduct en/of van het eindresultaat van een product, project of werk.

ReNtry® Circulaire analyse | Etappe 2 | Materiaal

analyse van materialen
In de 2e etappe van diepgang gaat de analyse over alle materialen van het eindresultaat.

De meting vindt plaats op basis van het gewicht van alle materialen die hebben bijgedragen tot het eindresultaat.

ReNtry® Circulaire analyse | Etappe 3 | Grondstoffen

analyse van grondstoffen
In de 3e etappe van diepgang gaat het om de grondstoffen van het eindresultaat.

De meting vindt plaats op basis van het gewicht van alle grondstoffen die hebben bijgedragen tot het eindresultaat.