extractie

PRP®definitie:

“Extractie gaat over alle grondstoffen die de planeet en haar atmosfeer ons biedt en door de mens gebruikt worden. Dus alles wat uit en van de planeet gewonnen kan worden, waaronder ertsen, mineralen, olie, gas, kolen, water, lucht en (vruchtbare)aarde en alles wat groeit in de vorm van oorspronkelijke flora en fauna en landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt. Voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt, visteelt geldt dat extractie van andere grondstoffen nodig is om deze vervolg-extractie mogelijk te maken.”