GRONDSTOFFENPASPOORT

Wat is grondstoffenpaspoort?

Een grondstoffenpaspoort geeft weer welke grondstoffen in een product of eindresultaat toegepast zijn. Een grondstoffenpaspoort kan ook weergeven welke grondstoffen nodig zijn (geweest) voor de totstandkoming van een product of eindresultaat. Dus ook de grondstoffen die niet in het product of eindresultaat aanwezig zijn, maar die ergens in de keten wel gebruikt zijn om het product of eindresultaat te realiseren.

De PRP®-Tool heeft een module die een Grondstoffenpaspoort maakt met de mogelijkheid voor het vastleggen, uoploaden en weergeven van uitgebreide informatie over (de grondstoffen van) het product.

 

Materialenpaspoort

Een grondstoffenpaspoort is het meest uitgebreid en diepgaand. Je kunt ook kiezen voor een Materialen paspoort. Een Materialen-paspoort geeft weer welke materialen er in een product of eindresultaat zijn toegepast. Welke grondstoffen daarvoor nodig zijn (geweest) wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Een Materialen-paspoort geeft meer informatie dan een Item-paspoort of Productpaspoort, maar minder informatie dan een Grondstoffenpaspoort.

De PRP®-Tool heeft een module die een Materiaalpaspoort maakt met de mogelijkheid voor het vastleggen, uploaden en weergeven van uitgebreide informatie over (de materialen van) het product.

Item-paspoort of Productpaspoort

Een Item-paspoort of Productpaspoort geeft informatie weer over een Item of Product. Deze informatie gaat over het product zelf en zeer beperkt of geheel niet over waar het product van gemaakt is. Het kan gaan over afmetingen en eigenschappen en het gewicht van het Item of Product al dan niet voorzien van een afbeelding.

 

Een Items -paspoort of Productpaspoort geeft minder informatie dan een Materialen-paspoort of een Grondstoffenpaspoort.

De PRP®-Tool heeft een module die een Item-paspoort maakt met de mogelijkheid voor het vastleggen, uploaden en weergeven van uitgebreide informatie over het product.