Borgen van het behoud van grondstoffen met een grondstoffenpaspoort

Ongeacht of een verschijningsvorm (dat wat gemaakt wordt van grondstoffen) lineair of circulair is, is het belangrijk dat de gebruikte grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit behouden blijven na gebruik. Is een verschijningsvorm lineair, dan kunnen de grondstoffen gedowncycled worden. Is het circulair dan is het van belang die circulariteit te behouden en de kwaliteit niet te verminderen.

Voor juist en goed hergebruik zou daarom de totale massa van de verschijningsvorm ontleed moeten worden in alle toegepaste grondstoffen en zou vastgelegd moeten worden in een ‘paspoort’ hoe die grondstoffen het meest hoogwaardig kunnen worden hergebruikt, en door wie.

Rendemint heeft een methode ontwikkeld om juist en goed hergebruik te realiseren. De ReNtry®-module maakt het mogelijk om verschijningsvormen te ontleden in componenten, materialen en grondstoffen en per niveau de cycli na gebruik vast te leggen, inclusief de partij die het hergebruik zal realiseren. 

De ReNtry® module geneert een paspoort op elk level:

Item-paspoort: een digitaal overzicht van alle items en alle relevante gegevens van de items.

Componentenpaspoort: alle componenten waaruit de items zijn opgebouwd en alle relevante gegevens van de componenten.
Materialen paspoort: alle materialen waaruit de componenten zijn opgebouwd en alle relevante gegevens van de materialen.
Grondstoffenpaspoort: alle grondstoffenpaspoort waaruit de materialen zijn opgebouwd en alle relevante gegevens van de grondstoffen.

ReNtry® is onderdeel van de PRP® circular e-procurement tool en borgt het optimaal behoud van grondstoffen. In combinatie met een PRP® contract wordt het behoud juridisch geborgd tussen betrokken partijen.

ReNtry® is voor elke verschijningsvorm (van enkelvoudige producten tot complexe projecten) toepasbaar en voor elke partij omdat ReNtry® vrij is van complexe rekenmethoden.

Hoe werkt ReNtry®

Een product of project heeft een massa die opgebouwd is uit grondstoffen die afkomstig zijn uit het circulaire systeem van de aarde. Ook zijn er grondstoffen gebruikt om tot het product of project (verschijningsvorm) te komen. Het totaal van die grondstoffen is de circulaire aanvangsmassa. Gedurende het gebruik zijn de grondstoffen gebonden in de verschijningsvorm. Na het totale gebruik, inclusief het doorschuiven of aanpassen van de verschijningsvorm, komen de grondstoffen weer vrij. Het totaal van die grondstoffen is de eindmassa.

Van de eindmassa wordt binnen het ReNtry® systeem gemeten wat het circulair potentieel is:

Hoeveel grondstoffen zijn er in totaal nodig geweest om een product te maken?

Hoeveel van deze grondstoffen zijn na de gebruiksfase van het product nog steeds bruikbaar?

Hoe eerlijk is de productie geweest voor alle mensen die bij de keten betrokken waren?

In het ReNtry® systeem wordt de aanvangsmassa en eindmassa geïdentificeerd, geregistreerd en vervolgens vergeleken.
het resultaat vormt het materialenpaspoort of grondstoffenpaspoort.

Verbijzonderen van de eindmassa: bepalen van het circulair potentieel

De eindmassa wordt binnen het ReNtry® systeem verbijzonderd naar verschillende reutilization-levels: het maximale hoogwaardige niveau van hergebruik dat mogelijk is met de technologie van dat moment. De eindmassa, ontleed in afzonderlijke grondstoffen, wordt getoetst aan de criteria van de verschillende reutilization-levels.

Een groot deel, of mogelijk het geheel, van de eindmassa zal waarschijnlijk niet voldoen aan de circulaire criteria en zal na verbijzondering passen in een van de ‘lineaire’ levels. Dit is niet ‘fout’ of ‘slecht’ maar slechts een vaststelling dat dat deel van de eindmassa ‘niet-circulair’ is.

Het systeem is geen certificaat. Het kent geen puntensysteem en het maakt helder onderscheid in wel-circulair of niet-circulair. Als (een deel van) de eindmassa niet-circulair is, dan is dat deel lineair. Binnen lineair zijn er verschillende reutilization-levels waarvan downcycling het meest hoogwaardig is en thermal-recycling (verbranden) het minst. ReNtry® is een transitie-tool waarin het daadwerkelijke circulaire resultaat gemeten wordt.