You can only change what you know.

Circulair inkopen

Inkoop tool

Grondstoffenpaspoort

Trainingen

welcome

PRP®-Tool

circulair inkopen  | circulariteit meten en vergelijken | circulair beheren | circulair ontwikkelen

De transitie naar een circulaire economie is nu eenmaal niet gemakkelijk. Voor het versnellen van de transitie kan circulair inkopen een krachtige bijdrage leveren. Met de PRP®-Tool wordt circulair inkopen zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De PRP®-Tool is ontwikkeld voor elk product en voor elk project of werk. Van marktconsultatie tot oplevering.

Circulair inkopen met de PRP®-Tool geeft een sluitend overzicht van alle inkooptrajecten, van alle leveringen, van alle producten, van alle contracten, onderhouds- en schoonmaak-voorschriften en een sluitend inzicht in alle reststromen.

In de database van de PRP®-Tool worden alle ingevoerde gegevens automatisch opgeslagen om met een druk op de knop weer op te vragen voor andere inkooptrajecten analyses en benchmarking. Hierdoor is de PRP®-Tool uitermate geschikt voor organisaties, leveranciers en producenten bij het circulair ontwikkelen van producten, projecten, werken en bijbehorende processen.

PRP® is gebaseerd op uitsluitend feiten en genereert de mogelijkheid om daadwerkelijk een circulaire economie te realiseren. De mogelijkheden zijn uitgebreid.

Wat is circulair?

Het idee voor een circulaire benadering bestaat al lang. Iedereen, die er even over nadenkt, kan begrijpen dat veel van de grondstoffen die de aarde biedt eindig zijn. Ze raken op den duur op. Waar de planeet als een totaal ecosysteem haar grondstoffen laat circuleren, is de mens in haar huidig economisch model gericht op het eenmalig gebruiken van die grondstoffen.

Borgen van het behoud van grondstoffen met een grondstoffenpaspoort

Ongeacht of een verschijningsvorm (dat wat gemaakt wordt van grondstoffen) lineair of circulair is, is het belangrijk dat de gebruikte grondstoffen met een zo hoog mogelijke kwaliteit behouden blijven na gebruik. Is een verschijningsvorm lineair, dan kunnen de grondstoffen gedowncycled worden. Is het circulair dan is het van belang die circulariteit te behouden en de kwaliteit niet te verminderen.

Voor juist en goed hergebruik zou daarom de totale massa van de verschijningsvorm ontleed moeten worden in alle toegepaste grondstoffen en zou vastgelegd moeten worden in een ‘paspoort’ hoe die grondstoffen het meest hoogwaardig kunnen worden hergebruikt, en door wie.

Rendemint heeft een methode ontwikkeld om juist en goed hergebruik te realiseren. De ReNtry®-module maakt het mogelijk om verschijningsvormen te ontleden in componenten, materialen en grondstoffen en per niveau de cycli na gebruik vast te leggen, inclusief de partij die het hergebruik zal realiseren.

….

Kennis en draagvlak door interactieve training

Tegen het licht van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of circulair inkopen moeten zaken die-we-altijd-zo-gedaan-hebben ineens heel anders waarbij het soms niet geheel duidelijk is waarom. Er is weerstand tegen de verandering en (breed) draagvlak ontbreekt.

Wanneer ‘moeten’ verandert in ‘willen’ wordt het veranderproces eerder een uitdaging dan een last. Rendemint ontwikkelt en verzorgt interactieve trainingen/workshops over het ‘waarom’. In enkele interactieve sessies wordt eerst de juiste kennis overgebracht en dan interactief gewerkt aan het ‘hoe’. De mindset change ontstaat als vanzelf en breed draagvlak is het gevolg.

Rendemint ontwikkelt en verzorgt trainingen/workshops voor:
– Mindset Change
– MVI-Manifest actieplan maken/MVI-Manifest-tool
– Circulair inkopen
– Materialen en Grondstoffenpaspoort

inkoop tool 6 feature highlighted

 • PRP® | Mindset Matrix® PRP® | Mindset Matrix®

  Toets en vergelijk objectief circulaire mindset. Voor de selectiefase bij inkoop of voor inzicht in de eigen organisatie.

 • PRP® | Circulair Potentieel

  Meet wetenschappelijk circulariteit. Maak circulaire beloftes concreet meetbaar.

 • grondstoffen BEHOUDEN

  Daadwerkelijk grondstoffen behouden. Contractuele terugname garantie. Geïntegreerde borging van recycling

 • PRP® | Required Fields

  Bepaal zelf de diepgang van het meten en vergelijken van circulariteit. Proportioneel voor elk inkooptraject.

 • circulair VERGELIJKEN

  Verifieerbare objectieve inkoop door vergelijken met de ReNtry® module.

 • circulair BEHEER

  Beheer tijdens gebruiksfase. Geïntegreerd Track and Trace systeem. Uitleen module.

Rendemint BV

Pruimendijk 113
2989 AH Ridderkerk

info@rendemint.nl

René de Klerk: +31 6 13 53 44 64
Liesje Meinders: +31 6 26 80 83 07

Mail ons

© Auteursrecht - Rendemint