Interactief Materialenpasoort Bredius 

U kijkt nu naar de zo-circulair-mogelijke oplossing:      INSTALLATIES | LUCHTBEHANDELING

Installaties | Luchtbehandeling

De luchtbehandelingsinstallatie is ontworpen door Breman, GMM heeft de luchtkanalen aangelegd in het gebouw.

Bij het ontwerp van de installatie is rekening gehouden met een minimale inzet van grondstoffen.

Op het dak van de 2e verdieping is een luchtbehandelingskast geplaatst welke zorgt voor warmteterugwinning middels een kruisstroomwisselaar. De meeste ruimtes zijn gebalanceerd in toevoer en afvoer lucht. Qua circulariteit zijn de luchtkanalen losmaakbaar en herbruikbaar.


zo-circulair-mogelijk...

Een eenvoudige weergave van het resultaat.

homogeen materiaal

losmaakbaar

toxisch vrij

herbruikbaar als product

herbruikbaar als materiaal

herbruikbaar als grondstof

colofon

opdrachtgever:
ontwerp:
circulair materiaal advies:
realisatie:

Gemeente Gooise-Meren
Lichtstad Architecten
Rendemint
Rotsbouw