Interactief Materialenpasoort Bredius 

U kijkt nu naar de zo-circulair-mogelijke oplossing:      KANTINE | INRICHTING 

Kantine | Inrichting

Gemeente Gooise Meren verzorgt voor SC Muiden de kantine inrichting. Voor het ontwerp en de realisatie heeft de gemeente The Rendem Series ingeschakeld om invulling te geven aan de stelpost van de aannemer Rotsbouw. Rotsbouw heeft alle inrichtingsposten verzameld en aangegeven dat The Rendem Series binnen dit (zeer krappe) budget een oplossing mocht bedenken voor alle wensen indien zij dachten dat dat mogelijk was. The Rendem Series heeft samen met projectmanager Bert Vossebelt een teams meeting georganiseerd met SC Muiden en de wensen geïnventariseerd. Met die informatie heeft The Rendem Series een totaalontwerp gemaakt wat aan alle wensen voldoet én dat past binnen het budget. Hiervoor is o.a. een nieuw model tafel ontworpen en een barmeubel met achterkast. Ook zijn een aantal teruggenomen meubels van The Rendem Series ingezet. The Rendem Series heeft SC Muiden gevraagd of zij wilde helpen om aan het budget te komen door een deel van het afwerken van de inrichting in natuurolie zelf te doen samen met het monteren van delen van de inrichting. Dit bleek een prima oplossing, een grote groep vrijwilligers heeft de forse hoeveelheid meubels helpen inhuizen en afwerken met natuurolie.


zo-circulair-mogelijk...

Een eenvoudige weergave van het resultaat.

homogeen materiaal

losmaakbaar

toxisch vrij

herbruikbaar als product

herbruikbaar als materiaal

herbruikbaar als grondstof

colofon

opdrachtgever:
ontwerp:
circulair materiaal advies:
realisatie:

Gemeente Gooise-Meren
Lichtstad Architecten
Rendemint
Rotsbouw