Interactief Materialenpasoort Bredius 

U kijkt nu naar de zo-circulair-mogelijke oplossing:      KLEEDKAMER INRICHTING | PRIVACY-SCHERMEN

Kleedkamer inrichting | Privacy-schermen

Informatie volgt


zo-circulair-mogelijk...

Een eenvoudige weergave van het resultaat.

homogeen materiaal

losmaakbaar

toxisch vrij

herbruikbaar als product

herbruikbaar als materiaal

herbruikbaar als grondstof

colofon

opdrachtgever:
ontwerp:
circulair materiaal advies:
realisatie:

Gemeente Gooise-Meren
Lichtstad Architecten
Rendemint
Rotsbouw