Kennis en draagvlak door interactieve training

Kennis en

draagvlak door

interactieve training

Tegen het licht van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) of circulair inkopen moeten zaken die-we-altijd-zo-gedaan-hebben ineens heel anders waarbij het soms niet geheel duidelijk is waarom. Er is weerstand tegen de verandering en (breed) draagvlak ontbreekt.

Wanneer ‘moeten’ verandert in ‘willen’ wordt het veranderproces eerder een uitdaging dan een last. Rendemint ontwikkelt en verzorgt interactieve trainingen/workshops over het ‘waarom’. In enkele interactieve sessies wordt eerst de juiste kennis overgebracht en dan interactief gewerkt aan het ‘hoe’. De mindset change ontstaat als vanzelf en breed draagvlak is het gevolg.

.Rendemint ontwikkelt en verzorgt trainingen/workshops voor:
– Mindset Change
– MVI-Manifest actieplan maken/MVI-Manifest-tool
– Circulair inkopen
– Materialen en Grondstoffenpaspoort

Mindset Change

training/workshop

Mindset training deel 1 | duur: 2 uur

De interactieve mindset change training/workshop gaat ervan uit dat elke mindset goed is maar dat een andere mindset nodig is voor een succesvolle transitie. Deelnemers krijgen in korte tijd kennis van de essentie van MVI en/of een circulaire economie. Met een afwisseling van informatie, voorbeelden en (rollenspel)opdrachten wordt de mindset change in 2 uur richting MVI en circulair gevormd. Een veel gehoorde reactie na afloop is “nu kan ik niet meer denken zoals ik voorheen deed” en dát is waar het om gaat. Iedereen die de essentie van MVI en/of circulaire economie snapt  –al is het maar een begin – ziet al snel nut en noodzaak ervan.

/

Mindset training deel 2 | duur: 2 uur

De interactieve mindset change training gaat dieper in op MVI, een circulaire economie en circulair inkopen. Nu het duidelijk is ‘wat’ het is volgt de vraag: ‘hoe’ doe je dat? Een rollenspel maakt duidelijk voor welke uitdagingen de organisatie, inkopers en aanbieders kunnen komen te staan wanneer MVI- of circulaire criteria een rol gaan spelen.
De training/workshop sluit af met een korte introductie in het PRP® e-procurement systeem en laat zien hoe die uitdagingen betrekkelijk eenvoudig het hoofd geboden kunnen worden. Met deze 2e training zijn de organisatie en inkopers in staat mee te denken en praten over de essentie van MVI en circulair inkopen en hebben voldoende handvatten om ermee aan de slag te gaan.

MVI-Manifest

actieplan maken

Training/workshop MVI-Manifest actieplan maken | duur: 2 dagdelen
De interactieve training/workshop MVI-Manifest actieplan maken helpt organisaties om invulling te geven aan de commitment die de organisatie is aangegaan met het ondertekenen van het MVI-Manifest. Wat houdt het Manifest in? Welke beleidsdoelen moet ik kiezen? Wat is daar het gevolg van? Welke stappen moet ik doorlopen voor een goed actieplan? Deze interactieve training/workshop is voor alle  bestuurders, budgethouders, interne opdrachtgever, projectleiders en inkopers. Alle stappen van het actieplan worden doorlopen. Na 2 (intensieve) interactieve workshops is het actieplan klaar en kan m.b.v. de MVI-Manifest-tool vastgelegd worden

Circulair

Inkopen

Introductie Circulair Inkopen  | duur: dagdeel
Deze training/workshop is voor een eerste kennismaking met circulair inkopen. Wat is het? Hoe doe je dat? Wat verandert er aan het inkoopproces? Aan het einde van de workshop is het duidelijk wat circulair inkopen is en welke terminologie daarbij hoort. Kan de organisatie gaan werken aan een eerste stap richting circulair inkopen of een (kleine) pilot gaan doen.

\

Aan de slag met Circulair Inkopen  | duur: dagdeel
Deze training/workshop sluit aan op de training/workshop Introductie Circulair Inkopen. Hoe integreer circulair inkopen in het inkoopbeleid? Wat is de impact voor de hele organisatie? Hoe ontwikkel je circulaire eisen en criteria? Hoe beoordeel je circulaire criteria? Hoe bereid je de markt voor op circulaire eisen en criteria? Aan het einde van de workshop heeft de organisatie voldoende kennis om zelf de basis circulaire eisen en criteria te ontwikkelen en toe te passen in (eenvoudige) inkooptrajecten om van daaruit ervaring op te doen en dit verder te ontwikkelen.

\

Doorpakken met Circulair Inkopen  | duur:  2 dagdelen
Deze training/workshop sluit aan op de training/workshop Aan De Slag Met Circulair Inkopen. Hoe ontwikkel je circulaire eisen en criteria voor meer complexe inkooptrajecten? Hoe kun je door circulaire inkopen daadwerkelijk verandering teweeg brengen in de markt? Hoe kun je als gevolg van je inkooptraject daadwerkelijk tot een meer circulair resultaat komen. Hoe kun je alle circulaire beloftes uit de inschrijvingen verifiëren en vergelijken? Hoe kun je de opgedane kennis delen in de organisatie en met andere overheden?

\

PRP® Inkooptool Training | duur: dagdeel
Na een doorloop van alle mogelijkheden van de inkooptool wordt met een fictieve case (desgewenst afgestemd op een specifieke productgroep of sector) het inkoopproces doorlopen waarbij deelnemers zelf met de tool aan de slag gaan. Inkopers krijgen inzicht in de mogelijkheden en verschillende niveaus van diepgang en hoe de resultaten te interpreteren om eenvoudig maar zorgvuldig afwegingen te kunnen maken die tot ‘de winnaar’ leiden.

Materialenpaspoort Maken/

Grondstoffenpaspoort Maken

Training/workshop Materialenpaspoort/Grondstoffenpaspoort maken met PRP® ReNtry® module | duur: dagdeel
Wat houdt een materialenpaspoort en/of  grondstoffenpaspoort in? Wat moet erin staan om van een paspoort te kunnen spreken? Hoe kom je aan al die informatie? Hoe leg je al die informatie vast? Hoe weet je of de informatie klopt? Hoe kun je gebruik maken van een materialen- of grondstoffenpaspoort? Hoe kun het paspoort inzetten om de transitie naar een duurzame economie te versnellen? Aan de hand van de ReNtry® module de PRP® circular e-procurement tool worden al deze vragen beantwoord en gaan de deelnemers zelf een paspoort samenstellen aan de hand van een fictieve case. Aan het eind van de interactieve training/workshop is duidelijk wat een paspoort is, wat je er voor nodig hebt en wat je er mee kunt.

Tarieven op aanvraag. Alle trainingen/workshops worden afgestemd op de specifieke behoefte van uw organisatie, het niveau van de deelnemers en het aantal deelnemers.