agreement

PRP®definitie:

“Agreement gaat over het borgen van het Circulair Potentieel en de daarvoor gemaakte afspraken en claims tussen alle betrokkenen.”