Objectief vergelijken is voldoen aan de beginselen

Om bij circulair inkopen een objectieve vergelijking te maken, moet die vergelijking tenminste voldoen aan de beginselen. 

De beginselen zijn de basis geweest voor het ontwikkelen van de circulair inkopen tool.

Objectiviteit

“criteria en eisen zijn relevant voor de te verstrekken opdracht” Bij circulair inkopen en aanbesteden kan een partij niet geschikt zijn of lijken. Wanneer die partij de kans zou krijgen daar verandering in aan te brengen, en bereid is en in staat dat ook te doen, en daarmee wel aan de eisen en criteria kan voldoen, zijn criteria en eisen altijd relevant voor de te verstrekken opdracht.

Het gaat dan om ook objectief vergelijken van de transitie-bereidheid. Binnen de PRP® -Tool kan uit een reeks van criteria en eisen gekozen worden die relevant zijn voor een te verstrekken circulaire opdracht.

Transparantie

“ondernemers krijgen gelijke kansen om een opdracht te verwerven” Gelijke kansen vereisen een gelijke beoordeling tegen een gelijke meetlat. De PRP® -Tool werkt met een objectieve meetlat, gebaseerd op de definitie van circulaire economie en

daarbij behorende terminologie en is gebaseerd op uitsluitend feiten en wetenschappelijke grondslag. Op basis van proportionaliteit kan de meetlat ingezet worden op verschillende levels.

Proportionaliteit

“gestelde eisen staan in redelijke verhouding tot het voorwerp van de opdracht” Binnen De PRP® -Tool kiest de inkopende organisatie vooraf een bepaald niveau van circulair inkopen (of laat dit vrij), afhankelijk van de inschatting of de doelgroep aan eisen en criteria zou kunnen voldoen of als gevolg van de input van een marktconsultatie of -verkenning. Binnen het zorgvuldig gekozen niveau van circulair inkopen is de markt vrij om in te gaan op de circulaire criteria.

Ook kunnen de eisen bepaald worden middels dynamisch-interactieve RFI. De markt wordt dan concreet getoetst op haar maximale circulaire potentie en het resultaat wordt omgezet in eisen die dan niet alleen in redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht maar in volledige verhouding.

Objectief vergelijken

Door de input van de markt optimaal te benutten in combinatie met meewegen van bereidheid en een transparante vergelijking op basis van feiten voldoet

de PRP® -Tool aan alle beginselen en maakt daadwerkelijk objectief vergelijken mogelijk en de kans op beroep tegen de uitslag zo klein mogelijk.