Ambitie is goed, borgen is beter

De ambitie om ‘zo circulair mogelijk’ te zijn is geen garantie voor daadwerkelijk behouden van grondstoffen. Tijdens het inkooptraject is er vaak veel aandacht geweest voor producten die na gebruik hergebruikt kunnen worden. De leveranciers hebben torenhoge beloften gedaan als ‘100% recyclebaar’ en geproduceerd van ‘100% gerecyclede kunststof’ etc.
Los van het ontzenuwen van deze duurzame claims – met bijvoorbeeld het PRP® meetsysteem – is elke levering uiteindelijk herbruikbaar. Het niveau van herbruikbaarheid zal verschillen per levering, per item van die levering en zelfs per materiaal en grondstof binnen die levering.

Het is van belang dat wat herbruikbaar is en het hoogst haalbare niveau daarvan, het zogenaamde reutilization potentieel, inzichtelijk te krijgen, te documenteren en te borgen.

Het hoogst haalbare niveau van hergebruik is altijd relatief. Het is volledig afhankelijk van het moment van hergebruik en de dan beschikbare technologie.

Herbruikbaarheid vooraf inzichtelijk met Reutilization module

Binnen de PRP® circular e-procurement inkooptool wordt het niveau van hergebruik vooraf inzichtelijk gemaakt met de Reutilization module.

De module geeft inzicht in:
-welk deel van de levering wordt hergebruikt
-het niveau van hergebruik
-de retourlogistiek

-de partij die aantoonbaar het hergebruik kan realiseren
-juridische borging middels terugname-contract
-meting van de hergebruikte massa op de verschillende niveaus van hergebruik

Future innovation module

De future innovation module maakt het mogelijk om het hoogst haalbare niveau van hergebruik op het daadwerkelijke moment van hergebruik te vergelijken met het niveau op het moment van inkoop. Daarmee wordt de meest geschikte technologie ingezet dat borg staat voor optimaal behoud van grondstoffen

en is een zuivere meting van het goed rentmeesterschap van een organisatie die op de kg nauwkeurig kan aangeven hoeveel grondstof er daadwerkelijk behouden is als direct gevolg van hun inkoopmethode.