inkoop

PRP®definitie:

“Het volledige proces van (voorbereiding ten behoeve van) oogsten en/of winning van grondstoffen en alle daarbij betrokken mensen tot en met use én tot en met ReNtry®, dat gebruikt wordt ten gunste van die inkoop en/of in gang gezet wordt als gevolg van die inkoop.”