productie

PRP®definitie:

“Productie gaat over de gehele productiemethode na extractie tot aan gebruik en betreft alle grondstoffen, hulpstoffen, middelen, machines, processen, energie en water en de mensen die erbij betrokken zijn.”