publication

PRP®definitie:

“Publication gaat over het periodiek publiceren van het ReNtry® resultaat op het moment van aanvang van gebruik en de mutaties erop gedurende het gebruik. Naast volledige transparantie over het resultaat is het een sterke stimulans om alle acties tijdens gebruik/beheer binnen de PRP® bepalingen uit te (blijven) voeren.”