refurbish

PRP®definitie:

“Het als grondstof benutten van een eindresultaat (project, product, materiaal) na Use in de 1e cyclus en/of alle volgende cycli, zodanig dat de kwaliteit en hoeveelheid van de in het eindresultaat gebonden (afzonderlijke) grondstoffen, gelijk blijft, zonder toevoeging van virgin-grondstoffen, al dan niet door toevoeging van hernieuwbare energie.”