Bepaal zelf de diepgang met PRP® | Required Fields

Elk ontwikkeltraject, elke inkoop, elke analyse moet ergens beginnen. Het gaat dan niet gelijk om het circulaire resultaat maar om een start te maken met werken aan circulaire economie. Bij circulair inkopen, bij het maken van circulaire analyses of het opstellen een gronstoffenpaspoort is het essentieel om de diepgang van het traject goed af te stemmen op de doelgroep om draagvlak te creëren en/of te behouden.

Met PRP® | Required Fields is elke denkbare diepgang eenvoudig en snel zelf te kiezen. Van basiscriteria over het eindproduct, project of werk tot een volledige circulaire analyse op grondstofniveau.

Criteria die uitnodigen tot innovatie

In een inkoopproces of circulair ontwikkeltraject gaat het om maximaal ruimte te bieden aan innovatie. Het inkoopproces of ontwikkeltraject moet juist mogelijkheden destilleren uit de markt die het best passen bij het beoogde resultaat.

Om het beoordelen en vergelijken van de resultaten objectief te houden moet alle data geverifieerd worden, zodat de beoordeling plaatsvindt op geverifieerde feiten in plaats van op beloften alleen.

Houvast voor inkoper

 

Of het al niet moeilijk genoeg was, heeft de circulaire economie haar intrede gedaan en moeten er criteria gehanteerd worden voor vragen zonder bekend antwoord over een ook nog eens best nog onbekende economie. Wanneer inschrijvers maar vermoeden dat er enige ruimte is in die vraagstelling is de kans om die ruimte optimaal te ‘benutten’ een feit.

De inkoper heeft houvast nodig. Met de concrete heldere criteria en bijbehorende verificatie binnen PRP® | Required Fields heeft de inkoper de beschikking over die criteria om circulair inkopen in te zetten zonder risico of angst voor mislukte aanbestedingen of erger.

Set standaard criteria

De PRP®-Tool voorziet in een uitgebreide set heldere, objectieve en concrete criteria die gezamenlijk circulariteit meten. Bij elk criterium is vooraf helder hoe verificatie plaatsvindt.

Het invullen van de criteria vindt plaats binnen de tool waardoor alle deelnemers een gelijke kans krijgen en vergelijken niet alleen eenvoudig wordt maar vooral objectief en eerlijk. De échte winnaar, wint!

Aftastend of diepgaand circulair

In de PRP®-Tool is een groot aantal criteria opgenomen welke naar keuze ingezet kunnen worden voor aftastende of diepgaande benadering van circulariteit. Elk criterium op elk niveau van diepgang is verifieerbaar binnen de module. Alle inspanning komt ten gunste van een meer circulair resultaat.

Alle invoer, antwoorden op vragen, bewijsstukken en verificatie, vindt plaats binnen het systeem dus geen losse e-mails en bestanden meer. Een overzichtelijk systeem voor een overzichtelijke en objectieve procedure waarbij alle inspanningen ten gunste komen van het resultaat.

Altijd waardevol

PRP® werkt uitsluitend op basis van verifieerbare feiten van het werkelijke product, project of werk. Dit vergt in eerste instantie een grotere effort maar is daarna altijd waardevol als nulmeting voor verdere ontwikkeling. Binnen een inkooptraject is de geleverde effort even waardevol voor de ‘verliezer’ als voor de ‘winnaar’.

De tijd en inspanning is onafhankelijk van het betreffende inkooptraject omdat de PRP®-Tool het eenvoudig maakt om de gemaakte analyse in te zetten voor andere trajecten, dus de te leveren effort is éénmalig.