Reutilization

PRP®definitie:

“Reutilization gaat over alle vormen en niveaus van hergebruik wat vastgelegd wordt in ReNtry® documenten en waarmee het volledige duurzaam potentieel benut wordt.”