social fairness

PRP®definitie:

“Het actief borgen dat de omstandigheden van alle in de totale keten betrokken mensen voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens conform de Verenigde Naties.”