NIEUWE CIRCULAIRE SPORTHAL | DE BREDIUS | MUIDEN | MARKTVERKENNING 

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

✓ marktconsultatie

BOUW

NIEUWE CIRCULAIRE SPORTHAL |  DE BREDIUS | MUIDEN 

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

BOUW

HOGE BRUG – MELKVONDER | ULFT | FIETS – VOETGANGERSBRUG | MARKTCONSULTATIE

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

✓ marktconsultatie

GWW

BOUWTEAM | ONTWERP | AANLEG | FIETS – VOETGANGERSBRUG | BELLEFLEUR – POMONA 

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

HOGE BRUG – MELKVONDER | ULFT | FIETS – VOETGANGERSBRUG

 trajectbegeleiding & advies

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

TRAPLIFTEN | SAMENWERKENDE GEMEENTEN

.

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

WMO

RECONSTRUCTIE | UVENWEG | POMONA | ROTONDEN MARIJKENWEG

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

KLEIN ONDERHOUD ASFALT | ASFALT PAKKET DIEDENWEG

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

CIRCULAIR ASSESSMENT | BEDRIJVENTERREIN AMBACHTSEZOOM

 circulair assessment

✓ C2C assessment

✓ advies circulair bouwen

✓ grondstoffenpaspoort

NIEUWBOUW

MARKTVERKENNING | OPENBARE VERLICHTING

.

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OVL

MARKTCONSULTATIE CIRCULAIR INKOPEN | WMO HULPMIDDELEN

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

WMO

INTERACTIEVE WORKSHOP | ESSENSIE VAN CIRCULARITEIT EN CIRCULAIR INKOPEN

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

VERBETERING FIETSVEILIGHEID | TARTHORST

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

FIETS- EN VOETGANGERSOVERSTEEK | KORTENOORD ALLEE NIJLANTSINGEL

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

FIETS- EN VOETGANGERSOVERSTEEK | KORTENOORD ALLEE NIJLANTSINGEL

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

OPSTELLEN GRONDSTOFFENPASPOORT | PRP® TOOL

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

CIRCULAIR AANBESTEDEN | INTERIEURARCHITECT

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN | VERBOUWING EN INRICHTING GEMEENTEHUIS

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING

COP CIRCULAIR VERBOUWEN | INTERACTIEVE WORKSHOP 

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

BOUW

SAMENWERKINGSTRAJECT | WARME DRANKEN | TRAININGREEKS TBV ALLE STAPPEN VANAF AMBITIE T/M AANBESTEDING

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

MINDSETTRAINING MVI + CIRCULAIR INKOPEN

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

✓ MVI – manifest

✓ MVI – actieplan

OPLEIDING & TRAINING

PRESENTATIE PRP® TOOL | GRONDSTOFFENPASPOORT 

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

MARKTVERKENNING | CIRCULAIR INKOPEN WARME DRANKEN BRANCHE BREED

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

TRAININGSPROGRAMMA CIRCULAIR MINDSET ORGANISATIE BREED

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

HERINRICHTING HEUVELSTRAAT | CIRCULAIR BOUWEN WONINGEN HEUVELSTRAAT 

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

CIRCULAIR INKOPEN RFI MARKTVERKENNING KANTOORMEUBILAIR

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING | FACILITAIR

CIRCULAIR INKOPEN HERINRICHTING HEUVELSTRAAT

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN 

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

STARTBIJEENKOMST CIRCULAIR INKOPEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

INTERVIEW CIRCULAIR INKOPEN STADHUIS GEMEENTE WAGENINGEN | INNOVATIE ESTAFETTE

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN | PRP® CIRCULAR E-PROCUREMENT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

GWW

wethouder Lara de Brito en circulair inkopen expert René de Klerk

-circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

CIRCULAIR AANBESTEDEN GUNNEN OP CIRCULAIRE ANALYSE MET RENTRY®

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

DNB STARTBIJEENKOMST CIRCULAIR INKOPEN

 interactieve workshop als aftrap

 circulaire economie

 circulair inkopen

OPLEIDING & TRAINING

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

binnen dnb

CIRCULAIR AANBESTEDEN MAATWERK & WIDE RANGE KOPPELING EN PRP® MARKTINFORMATIE SESSIE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

PRP® CIRCULAIR AANBESTEDEN BOUWKUNDIGE INRICHTING EN VASTE INRICHTING PROJECT: JODENBREESTRAAT 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

CIRCULAIR INKOPEN  PRP® E-PROCUREMENT METHODE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

CIRCULAIR AANBESTEDEN BUREAUSTOELEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

– VNG over circulair inkopen stadhuis Wageningen

– circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

CIRCULAIR AANBESTEDEN TRAPLIFTEN MET INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

TRAINING CIRCULAIR INKOPEN, STRATEGISCH NIVEAU

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

-circulair inkopen trapliften

-training circulair inkopen

TRAINING MVI-MANIFEST ACTIEPLAN MAKEN MET MVI-MANIFEST TOOL 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

GROOT INKOOPOVERLEG TRAINING, WORKSHOPS CIRCULAIR INKOPEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING | INRICHTING

  • – MVI manifest

startbijeenkomst circulair inkopen

MATERIAL PASSPORT FOR URBAN MINING ENVIRONMENT

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT

POLITIE NEDERLAND LANDELIJKE HUISVESTINGSDAG

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

development material passport for urban mining environment for ABN-AMRO in cooperation with de Architecten CIE en Cad&Company

urban mining paspoort

CIRCULAIR INKOPEN BIBLIOTHEEK MEUBILAIR

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN LEIDING MATERIAAL

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

circulair aanbesteden bibliotheek meubilair. PRP® dynamisch RFI. CE verificatie-traject

circulair aanbesteden leiding materiaal en PRP® marktinformatie sessie

GRONDSTOFFENPASPOORT 450.000 WATERMETERS

 PRP® circular procurement

 analysis tool

GRONDSTOFFENPASPOORT

WORKSHOP CIRCULAIR INKOPEN PROJECTMANAGERS

 interactieve workshop

 circulair inkopen

 inkooptool

✓ PRP® e-procurement

OPLEIDING & TRAINING

grondstoffenpaspoort watermeters

,

BREED DRAAGVLAK CREËREN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE EN CIRCULAIRE INKOPEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

INTERACTIEVE TRAINING CIRCULAIR INKOPEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

circulaire mindset training van 175 ambtenaren

,

CIRCULAIR AANBESTEDEN SPORTHAL PRP® E-PROCUREMENT INKOOPTOOL 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

MARKTVERKENNING CIRCULAIRE VLOERAFWERKING PRP® INKOOPTOOL 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT | INRICHTING

-circulair inkopen sporthal Marijkeweg

-circulair inkopen, internationale marktverkenning vloerafwerking

WORKSHOP CIRCULAIR INKOPEN BOUW- EN INFRAPROJECTEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING | GWW + BOUW

CIRCULAIR INKOPEN WMO HULPMIDDELEN PRP® MATRIX

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

-circulair inkopen bouw- en infraprojecten Wageningen

ONDERSTEUNING AANBESTEDING PRP® MATRIX

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

FACILITAIR | WARME DRANKEN

CIRCULAIR AANBESTEDEN TRAPLIFTEN PRP® INKOOPTOOL MATRIX

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

-circulair inkopen warme dranken

-circulair inkopen trapliften

OPZETTEN CIRCULAIR KENNISCENTRUM DUURZAAMHEID 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING |

GRONDSTOFFENPASPOORT

CIRCULAIR ONTWERP | FRONT- EN BACK OFFICE | PUBLIEKSZAKEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

.

INRICHTING

-kenniscentrum duurzaamheid

0

CIRCULAIRE MARKT-CONSULTATIE PROJECT NIJENOORD ALLEE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

CIRCULAIR INKOPEN, ENGINEERING | VASTE INRICHTING STADHUIS

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

-circulair inkopen infraproject | fietserstunnel

circulair inkopen, engineering en begeleiding productie

CIRCULAIR INKOPEN | INRICHTING STADHUIS WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN INTERIEUR ARCHITECT

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen losse en vaste inrichting

circulair inkopen interieurarchitect | inrichting stadhuis Wageningen

VERWERKING BEELDBUIS TOESTELLEN 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

FACILITAIR | RESTSTROMEN

CIRCULAIR INKOPEN VERGADERCENTRUM ZILVER

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

beeldbuis televisietoestellen

circulair inkopen, engineering|verificatie

TUNNELTRAJECT ROTTERDAMSEBAAN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

C2C CERTIFICERING WANDSYSTEMEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

expertteam duurzaam aanbesteden

circulair engineering begeleiding

CIRCULAIR INKOPEN VASTE INRICHTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN LOSSE INRICHTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden vaste inrichting PRP® methode

circulair aanbesteden losse inrichting PRP® methode

CIRCULAIR INKOPEN BOUWKUNDIG INTERIEUR NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

PUBLIEK RESTAURANT 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden bouwkundig interieur PRP® methode

visie ontwerp (samenwerking Binnenzinnig)

CIRCULAIR INKOPEN SANITAIRE APPARATUUR NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

BOUW

CIRCULAIR INKOPEN LICHTWERING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

 circulair aanbesteden sanitaire apparatuur PRP® methode

circulair aanbesteden lichtwering PRP® methode

CIRCULAIR INKOPEN BEPLANTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BEPLANTING

CIRCULAIR INKOPEN COCKPIT WERKPLEKKEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen beplanting

ontwerp en circulair inkopen cockpit-werkplekken

CIRCULAIR INKOPEN LOSSE INRICHTING 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN VASTE INRICHTING 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

ontwerp en circulair inkopen losse inrichting kasten

engineering en circulair inkopen vaste inrichting

CIRCULAIR INKOPEN BUFFETTEN BEDRIJFSRESTAURANT 

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

ontwerp engineering circulair inkopen buffetten restaurant