NIEUWE CIRCULAIRE SPORTHAL | DE BREDIUS | MUIDEN | MARKTVERKENNING | GEMEENTE GOOISE MEREN

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

✓ marktconsultatie

BOUW

NIEUWE CIRCULAIRE SPORTHAL |  DE BREDIUS | MUIDEN | GEMEENTE GOOISE WEREN

.

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

BOUW

HOGE BRUG – MELKVONDER | ULFT | FIETS – VOETGANGERSBRUG | MARKTCONSULTATIE | GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 

 interactieve workshops

✓ circulair inkopen

✓ marktconsultatie

GWW

BOUWTEAM | ONTWERP | AANLEG | FIETS – VOETGANGERSBRUG | BELLEFLEUR – POMONA | GEMEENTE WAGENINGEN

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

HOGE BRUG – MELKVONDER | ULFT |

FIETS – VOETGANGERSBRUG |

GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

 trajectbegeleiding & advies

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

TRAPLIFTEN | SAMENWERKENDE GEMEENTEN |

MEERDER GEMEENTENS

.

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

WMO

RECONSTRUCTIE | UVENWEG | POMONA | ROTONDEN MARIJKENWEG | GEMEENTE WAGENINGEN

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

KLEIN ONDERHOUD ASFALT | ASFALT PAKKET DIEDENWEG | GEMEENTE WAGENINGEN

 circulaire eisen en criteria

✓ circulair inkopen

✓ circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

CIRCULAIR ASSESSMENT | BEDRIJVENTERREIN AMBACHTSEZOOM | GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

 circulair assessment

✓ C2C assessment

✓ advies circulair bouwen

✓ grondstoffenpaspoort

NIEUWBOUW

MARKTVERKENNING | OPENBARE VERLICHTING | GEMEENTE WAGENINGEN

.

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OVL

MARKTCONSULTATIE CIRCULAIR INKOPEN | WMO HULPMIDDELEN | SOCIAAL DOMEIN ACHTERHOEK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

WMO

INTERACTIEVE WORKSHOP | ESSENSIE VAN CIRCULARITEIT EN CIRCULAIR INKOPEN | ESSENSCIA

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

VERBETERING FIETSVEILIGHEID | TARTHORST | GEMEENTE WAGENINGEN

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

FIETS- EN VOETGANGERSOVERSTEEK | KORTENOORD ALLEE NIJLANTSINGEL | GEMEENTE WAGENINGEN

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

FIETS- EN VOETGANGERSOVERSTEEK | KORTENOORD ALLEE NIJLANTSINGEL | GEMEENTE OUDE IJSELSTREEK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

OPSTELLEN GRONDSTOFFENPASPOORT | PRP® TOOL | VITENS

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW

CIRCULAIR AANBESTEDEN | INTERIEURARCHITECT | GEMEENTE WINTERWIJK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN | VERBOUWING EN INRICHTING GEMEENTEHUIS | GEMEENTE WINTERWIJK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING

COP CIRCULAIR VERBOUWEN | INTERACTIEVE WORKSHOP | MVO NEDERLAND

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

BOUW

SAMENWERKINGSTRAJECT | WARME DRANKEN | TRAININGREEKS TBV ALLE STAPPEN VANAF AMBITIE T/M AANBESTEDING | MEEDERE GEMEENTE

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

MINDSETTRAINING MVI + CIRCULAIR INKOPEN | MEERDERE GEMEENTE

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

✓ MVI – manifest

✓ MVI – actieplan

OPLEIDING & TRAINING

PRESENTATIE PRP® TOOL | GRONDSTOFFENPASPOORT | MVO NEDERLAND

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

MARKTVERKENNING | CIRCULAIR INKOPEN WARME DRANKEN BRANCHE BREED | MEERDERE GEMEENTE

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

TRAININGSPROGRAMMA CIRCULAIR MINDSET ORGANISATIE BREED | GEMEENTE OUDE IJSSELSTEEK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

HERINRICHTING HEUVELSTRAAT | CIRCULAIR BOUWEN WONINGEN HEUVELSTRAAT | GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK & WONION

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

CIRCULAIR INKOPEN RFI MARKTVERKENNING KANTOORMEUBILAIR | POLITIE

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

INRICHTING | FACILITAIR

CIRCULAIR INKOPEN HERINRICHTING HEUVELSTRAAT | GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE DORDRECHT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE PAPENDRECHT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE ALBLASSERDAM

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE SLIEDRECHT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

TRAININGSTRAJECT CIRCULAIR INKOPEN | DRECHTSTEDEN | GEMEENTE ZWIJNDRECHT

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

STARTBIJEENKOMST CIRCULAIR INKOPEN | GEMEENTE LOCHEM

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

INTERVIEW CIRCULAIR INKOPEN STADHUIS GEMEENTE WAGENINGEN | INNOVATIE ESTAFETTE | GEMEENTE WAGENINGEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN | PRP® CIRCULAR E-PROCUREMENT | GEMEENTE WAGENINGEN

✓ interactieve workshops

 circulair inkopen

 circulaire economie

GWW

wethouder Lara de Brito en circulair inkopen expert René de Klerk

-circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

CIRCULAIR AANBESTEDEN GUNNEN OP CIRCULAIRE ANALYSE MET RENTRY® | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

DNB STARTBIJEENKOMST CIRCULAIR INKOPEN | DE NEDERLANDSCHE BANK

 interactieve workshop als aftrap

 circulaire economie

 circulair inkopen

OPLEIDING & TRAINING

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

binnen dnb

CIRCULAIR AANBESTEDEN MAATWERK & WIDE RANGE KOPPELING EN PRP® MARKTINFORMATIE SESSIE | VITENS

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

PRP® CIRCULAIR AANBESTEDEN BOUWKUNDIGE INRICHTING EN VASTE INRICHTING PROJECT: JODENBREESTRAAT | GEMEENTE AMSTERDAM

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

CIRCULAIR INKOPEN  PRP® E-PROCUREMENT METHODE | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

CIRCULAIR AANBESTEDEN BUREAUSTOELEN | GEMEENTE HOUTEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

– VNG over circulair inkopen stadhuis Wageningen

– circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

CIRCULAIR AANBESTEDEN TRAPLIFTEN MET INTERACTIEVE MARKTCONSULTATIE | GEMEENTE OOSTERHOUT

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

TRAINING CIRCULAIR INKOPEN, STRATEGISCH NIVEAU | GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

-circulair inkopen trapliften

-training circulair inkopen

TRAINING MVI-MANIFEST ACTIEPLAN MAKEN MET MVI-MANIFEST TOOL | GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

GROOT INKOOPOVERLEG TRAINING, WORKSHOPS CIRCULAIR INKOPEN | POLITIE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING | INRICHTING

  • – MVI manifest

startbijeenkomst circulair inkopen

MATERIAL PASSPORT FOR URBAN MINING ENVIRONMENT | ABN-AMBRO

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT

POLITIE NEDERLAND LANDELIJKE HUISVESTINGSDAG | POLITIE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

development material passport for urban mining environment for ABN-AMRO in cooperation with de Architecten CIE en Cad&Company

urban mining paspoort

CIRCULAIR INKOPEN BIBLIOTHEEK MEUBILAIR | WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN LEIDING MATERIAAL | VITENS

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

circulair aanbesteden bibliotheek meubilair. PRP® dynamisch RFI. CE verificatie-traject

circulair aanbesteden leiding materiaal en PRP® marktinformatie sessie

GRONDSTOFFENPASPOORT 450.000 WATERMETERS | VITENS

 PRP® circular procurement

 analysis tool

GRONDSTOFFENPASPOORT

WORKSHOP CIRCULAIR INKOPEN PROJECTMANAGERS | ICS ADVISEURS

 interactieve workshop

 circulair inkopen

 inkooptool

✓ PRP® e-procurement

OPLEIDING & TRAINING

grondstoffenpaspoort watermeters

,

BREED DRAAGVLAK CREËREN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE EN CIRCULAIRE INKOPEN | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

INTERACTIEVE TRAINING CIRCULAIR INKOPEN | NVRD

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING

circulaire mindset training van 175 ambtenaren

,

CIRCULAIR AANBESTEDEN SPORTHAL PRP® E-PROCUREMENT INKOOPTOOL | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

MARKTVERKENNING CIRCULAIRE VLOERAFWERKING PRP® INKOOPTOOL | ABN-AMBRO

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT | INRICHTING

-circulair inkopen sporthal Marijkeweg

-circulair inkopen, internationale marktverkenning vloerafwerking

WORKSHOP CIRCULAIR INKOPEN BOUW- EN INFRAPROJECTEN | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING | GWW + BOUW

CIRCULAIR INKOPEN WMO HULPMIDDELEN PRP® MATRIX | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

-circulair inkopen bouw- en infraprojecten Wageningen

ONDERSTEUNING AANBESTEDING PRP® MATRIX | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

FACILITAIR | WARME DRANKEN

CIRCULAIR AANBESTEDEN TRAPLIFTEN PRP® INKOOPTOOL MATRIX | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

WMO

-circulair inkopen warme dranken

-circulair inkopen trapliften

OPZETTEN CIRCULAIR KENNISCENTRUM DUURZAAMHEID | GEMEENTE RIDDERKERK

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

OPLEIDING & TRAINING |

GRONDSTOFFENPASPOORT

CIRCULAIR ONTWERP FRONT- EN BACK OFFICE PUBLIEKSZAKEN | GEMEENTE RIDDERKERK

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

.

INRICHTING

-kenniscentrum duurzaamheid

0

CIRCULAIRE MARKT-CONSULTATIE PROJECT NIJENOORD ALLEE | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

CIRCULAIR INKOPEN, ENGINEERING VASTE INRICHTING STADHUIS | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

-circulair inkopen infraproject | fietserstunnel

circulair inkopen, engineering en begeleiding productie

CIRCULAIR INKOPEN INRICHTING STADHUIS WAGENINGEN | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR AANBESTEDEN INTERIEUR ARCHITECT | GEMEENTE WAGENINGEN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen losse en vaste inrichting

circulair inkopen interieurarchitect | inrichting stadhuis Wageningen

VERWERKING BEELDBUIS TOESTELLEN | VAN DER VALK

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

FACILITAIR | RESTSTROMEN

CIRCULAIR INKOPEN VERGADERCENTRUM ZILVER | RABOBANK

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

beeldbuis televisietoestellen

circulair inkopen, engineering|verificatie

TUNNELTRAJECT ROTTERDAMSEBAAN | GEMEENTE DEN HAAG

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

GWW

C2C CERTIFICERING WANDSYSTEMEN | INTERMONTAGE

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

expertteam duurzaam aanbesteden

circulair engineering begeleiding

CIRCULAIR INKOPEN VASTE INRICHTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR | TENNER

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN LOSSE INRICHTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR  | TENNER

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden vaste inrichting PRP® methode

circulair aanbesteden losse inrichting PRP® methode

CIRCULAIR INKOPEN BOUWKUNDIG INTERIEUR NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR | TENNER

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

PUBLIEK RESTAURANT | AMPHIA

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden bouwkundig interieur PRP® methode

visie ontwerp (samenwerking Binnenzinnig)

CIRCULAIR INKOPEN SANITAIRE APPARATUUR NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR | TENNET

 circulair inkopen

 circulaire analyse

✓ grondstoffenpaspoort

BOUW

CIRCULAIR INKOPEN LICHTWERING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR | TENNET

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BOUW

 circulair aanbesteden sanitaire apparatuur PRP® methode

circulair aanbesteden lichtwering PRP® methode

CIRCULAIR INKOPEN BEPLANTING NIEUWBOUW HOOFDKANTOOR | TENNET

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

BEPLANTING

CIRCULAIR INKOPEN COCKPIT WERKPLEKKEN | PROVINSJE FRYLAN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

circulair inkopen beplanting

ontwerp en circulair inkopen cockpit-werkplekken

CIRCULAIR INKOPEN LOSSE INRICHTING | PROVINSJE FRYLAN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

CIRCULAIR INKOPEN VASTE INRICHTING | PROVINSJE FRYLAN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

ontwerp en circulair inkopen losse inrichting kasten

engineering en circulair inkopen vaste inrichting

CIRCULAIR INKOPEN BUFFETTEN BEDRIJFSRESTAURANT | PROVINSJE FRYLAN

 ,,,,

 ,,,,

 ,,,,

INRICHTING

ontwerp engineering circulair inkopen buffetten restaurant