Projecten

nieuwe circulaire sporthal |  de Bredius | Muiden | marktverkenning         

interactieve workshops

circulair inkopen

marktconsultatie

bouw

nieuwe circulaire sporthal |  de Bredius | Muiden | marktverkenning

interactieve workshops

circulair inkopen

bouw

hoge brug – melkvonder | ulft | fiets – voetgangersbrug | marktconsultatie            

interactieve workshops

circulair inkopen

marktconsultatie

GWW

bouwteam | ontwerp | aanleg | fiets – voetgangersbrug | Bellefleur – Pomona         

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW

hoge brug – melkvonder | ulft | fiets – voetgangersbrug      

trajectbegeleiding & advies

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW

trapliften | samenwerkende gemeenten                  

circulaire eisen en criteria

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

WMO

RECONSTRUCTIE | UVENWEG | POMONA | ROTONDEN MARIJKENWEG                        

circulaire eisen en criteria

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW

KLEIN ONDERHOUD ASFALT | ASFALT PAKKET DIEDENWEG                                           

circulaire eisen en criteria

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW

Circulair assessment | bedrijventerrein Ambachtsezoom                         

circulair assessment

✓ C2C assessment

✓ advies circulair bouwen

grondstoffenpaspoort

NIEUWBOUW

Marktverkenning | openbare verlichting                                  

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

OVL

Marktconsultatie circulair inkopen | WMO hulpmiddelen       .

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

✓.

WMO

Interactieve workshop | Essensie van circulariteit en circulair inkopen

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

Verbetering fietsveiligheid Tarthorst                                        

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW 

Fiets- en voetgangersoversteek | Kortenoord Allee Nijlantsingel

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW 

TRAININGSPROGRAMMA | CIRCULAIR INKOPEN                            

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

opstellen grondstoffenpaspoort | PRP® tool                                 

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW 

Circulair aanbesteden | interieurarchitect                                     

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

INTRICHTING

Circulair aanbesteden | verbouwing en inrichting gemeentehuis                             

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

INRICHTING

COP Circulair verbouwen | Interactieve workshop                 

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

 

BOUW

Samenwerkingstraject|    warme dranken | Trainingreeks tbv alle stappen vanaf ambitie t/m aanbesteding

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

Mindsettraining MVI +    circulair inkopen                      

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

MVI – manifest

MVI – actieplan

OPLEIDING & TRAINING

Presentatie PRP® tool grondstoffenpaspoort

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

Marktverkenning | Circulair inkopen warme dranken branche breed           

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

FACILITAIR

Trainingsprogramma circulair mindset organisatie breed              

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

OPLEIDING & TRAINING

herinrichting Heuvelstraat | Circulair bouwen woningen Heuvelstraat             

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

circulair inkopen RFI marktverkenning kantoormeubilair      

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

INRICHTING | FACILITAIR

Circulair inkopen herinrichting Heuvelstraat 

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

GWW + BOUW

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden    

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Trainingstraject circulair inkopen | Drechtsteden 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

startbijeenkomst circulair inkopen 

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

OPLEIDING & TRAINING

Interview circulair inkopen stadhuis gemeente Wageningen | Innovatie estafette |

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

INRICHTING

wethouder Lara de Brito en circulair inkopen expert René de Klerk

circulair aanbesteden | PRP® circular e-procurement                          

interactieve workshops

circulair inkopen

circulaire economie

GWW

-circulair inkopen infra project reconstructie industrieweg

circulair aanbesteden gunnen op circulaire analyse met ReNtry®

,,,,

,,,,

,,,,

GWW

circulair inkopen aanleg snelfietsroute Wageningen

– DNB startbijeenkomst circulair inkopen                                           

interactieve workshop als aftrap

circulaire economie

circulair inkopen

OPLEIDING & TRAINING

binnen dnb

circulair aanbesteden Maatwerk & Wide Range koppeling en PRP® marktinformatie sessie

,,,,

,,,,

,,,,

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

circulair inkopen Maatwerk & Wide Range koppelingen Vitens

PRP® circulair aanbesteden bouwkundige inrichting en vaste inrichting project: Jodenbreestraat

,,,,

,,,,

,,,,

INRICHTING

circulair inkopen gemeente Amsterdam bouwkundige inrichting, vaste inrichting

circulair inkopen  PRP® e-procurement methode

,,,,

,,,,

,,,,

OPLEIDING & TRAINING

– VNG over circulair inkopen stadhuis Wageningen

circulair aanbesteden bureaustoelen

,,,,

,,,,

,,,,

INRICHTING

– circulair inkopen bureaustoelen gemeente Houten

circulair aanbesteden trapliften met interactieve marktconsultatie

,,,,

,,,,

,,,,

WMO

-circulair inkopen trapliften

training circulair inkopen, strategisch niveau                     

,,,,

,,,,

,,,,

OPLEIDING & TRAINING

-training circulair inkopen

training MVI-Manifest actieplan maken met MVI-Manifest tool

,,,,

,,,,

,,,,

OPLEIDING & TRAINING

– MVI manifest

groot inkoopoverleg training, workshops circulair inkopen                 

,,,,

,,,,

,,,,

OPLEIDING & TRAINING | INRICHTING

startbijeenkomst circulair inkopen

material passport for urban mining environment

,,,,

,,,,

,,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT

development material passport for urban mining environment for ABN-AMRO in cooperation with de Architecten CIE en Cad&Company

Politie Nederland landelijke huisvestingsdag 

workshops

circulair inkopen

,,,,

OPLEIDING & TRAINING

urban mining paspoort

circulair inkopen bibliotheek meubilair  

,,,,

,,,,

,,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden bibliotheek meubilair. PRP® dynamisch RFI. CE verificatie-traject

circulair inkopen leiding materiaal

workshops

circulair inkopen

GWW | LEIDINGNET DRINKWATER

circulair aanbesteden leiding materiaal en PRP® marktinformatie sessie

grondstoffenpaspoort 450.000 watermeters

PRP® circular procurement

analysis tool

GRONDSTOFFENPASPOORT

grondstoffenpaspoort watermeters

workshop circulair inkopen projectmanagers 

interactieve workshop

circulair inkopen

inkooptool

PRP® e-procurement

OPLEIDING & TRAINING

breed draagvlak creëren voor circulaire economie en circulaire inkopen

,,,

,,,

,,,

OPLEIDING & TRAINING

circulaire mindset training van 175 ambtenaren

interactieve training circulair inkopen                                                     

,,,

,,,

,,,

OPLEIDING & TRAINING

circulair aanbesteden sporthal PRP® e-procurement inkooptool 

,,,

,,,

,,,

BOUW

-circulair inkopen sporthal Marijkeweg

marktverkenning circulaire vloerafwerking PRP® inkooptool                               

,,,

,,,

,,,

GRONDSTOFFENPASPOORT | INRICHTING

-circulair inkopen, internationale marktverkenning vloerafwerking

workshop circulair inkopen bouw- en infraprojecten 

,,,

,,,

,,,

OPLEIDING & TRAINING | GWW + BOUW

-circulair inkopen bouw- en infraprojecten Wageningen

Circulair inkopen WMO hulpmiddelen PRP® Matrix  

,,,

,,,

,,,

WMO

ondersteuning aanbesteding PRP® Matrix                                                           

,,,

,,,

,,,

FACILITAIR | WARME DRANKEN

-circulair inkopen warme dranken

circulair aanbesteden trapliften PRP® inkooptool Matrix 

,,,

,,,

,,,

WMO

-circulair inkopen trapliften

opzetten circulair kenniscentrum duurzaamheid

,,,

,,,

,,,

OPLEIDING & TRAINING |

GRONDSTOFFENPASPOORT

-kenniscentrum duurzaamheid

circulair ontwerp front- en back office publiekszaken 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulaire markt-consultatie project Nijnenoord Allee 

,,,

,,,

,,,

GWW

-circulair inkopen infraproject | fietserstunnel

circulair inkopen, engineering vaste inrichting stadhuis

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair inkopen, engineering en begeleiding productie 

circulair inkopen inrichting stadhuis Wageningen 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair inkopen losse en vaste inrichting

circulair aanbesteden interieur architect

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair inkopen interieurarchitect | inrichting stadhuis Wageningen

verwerking beeldbuistoestellen 

,,,

,,,

,,,

FACILITAIR | RESTSTROMEN

beeldbuis televisietoestellen

circulair inkopen vergadercentrum Zilver 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair inkopen, engineering|verificatie 

tunneltraject Rotterdamsebaan 

,,,

,,,

,,,

GWW

expertteam duurzaam aanbesteden 

C2C certificering wandsystemen

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair engineering begeleiding 

circulair inkopen vaste inrichting nieuwbouw hoofdkantoor

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

circulair aanbesteden vaste inrichting PRP® methode

circulair inkopen losse inrichting nieuwbouw hoofdkantoor 

,,,

,,,

,,,

INRCIHTING

circulair aanbesteden losse inrichting PRP® methode

circulair inkopen bouwkundig interieur nieuwbouw hoofdkantoor 

,,,

,,,

,,,

BOUW

circulair aanbesteden bouwkundig interieur PRP® methode

publiek restaurant                                                                                                    

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

visie ontwerp (samenwerking Binnenzinnig) 

circulair inkopen sanitaire apparatuur nieuwbouw hoofdkantoor

,,,

,,,

,,,

BOUW

 circulair aanbesteden sanitaire apparatuur PRP® methode

circulair inkopen lichtwering nieuwbouw hoofdkantoor              

,,,

,,,

,,,

BOUW

circulair aanbesteden lichtwering PRP® methode

circulair inkopen beplanting nieuwbouw hoofdkantoor 

,,,

,,,

,,,

BEPLANTING

circulair inkopen beplanting

circulair inkopen cockpit werkplekken                 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

ontwerp en circulair inkopen cockpit-werkplekken

circulair inkopen losse inrichting 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

ontwerp en circulair inkopen losse inrichting kasten

circulair inkopen vaste inrichting 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

engineering en circulair inkopen vaste inrichting

circulair inkopen buffetten bedrijfsrestaurant 

,,,

,,,

,,,

INRICHTING

ontwerp engineering circulair inkopen buffetten restaurant