Toets en vergelijk objectief Circulaire Mindset

Waar zijn mensen toe bereid om een circulaire stap te nemen? Waar is een organisatie toe bereid om dit te bereiken? Gaat het om een meer circulair imago? Gaat het om concrete stappen vanuit intrinsieke motivatie?

Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen voor het bepalen van de diepgang van een inkooptraject of voor het inschatten van effort en kosten voor een circulair verandertraject

Met de Matrix® kan de circulaire mindset concreet, objectief en toch eenvoudig getoetst worden. De Matrix® kent drie levels met criteria die inzetbaar zijn voor partijen waarvoor circulaire economie nog geheel nieuw is, tot partijen die al vergevorderd zijn.

De Matrix® wordt ingezet voor de selectiefase bij inkooptrajecten en voor het toetsen van de (eigen) organisatie.

PRP|MATRIX® nivo 1 Primum

bewustwording huidige status | transitie bereidheid | onderzoek naar starten transitie
In een marktsector of partij waar een circulaire economie nog onbekend terrein is, is het in gang zetten van de mindset change van groot belang.

Het level Primum® van de PRP|MATRIX® geeft de inkopende organisatie handvatten om dit in beweging te krijgen, zeker wanneer op productniveau nog geen circulaire resultaten mogelijk zijn.

PRP|MATRIX® nivo 2 Secundo

invloed
Heeft een sector of partij al een aanvang gemaakt met de transitie naar een circulaire economie dan zal die inspanning volledig gewaardeerd en verder gestimuleerd worden in level Secundo® van de PRP|MATRIX®.

De methode die de sector of partij heeft ingezet kan gehandhaafd blijven en/of doorontwikkeld worden tot het PRP®-level.

PRP|MATRIX® nivo 3 Imprimatur

transparantie
Is een sector of partij, vergevorderd of niet, ambitieus genoeg om de stap richting daadwerkelijk circulair te maken, dan geeft level Imprimatur® van de PRP|MATRIX® alle mogelijkheden om,

samen met de gekoppelde PRP® -Tool, die ambitie maximaal te realiseren, onafhankelijk van de startpositie en onafhankelijk van gecompliceerde en/of kostbare certificeringstrajecten.

Succesvol selecteren voor circulair inkopen

Een succesvolle selectie is die groep leveranciers die het beste in staat is het beoogde eindresultaat te behalen. Het stellen van eisen is daar onderdeel van maar niet zaligmakend. Is het vragen om referenties of ‘proven technology’ proportioneel wanneer we te maken hebben met innovaties? Natuurlijk, eea moet binnen planning en budget. Functioneel en technisch moet het op orde zijn. Maar om al dit gerealiseerd te krijgen binnen een circulaire scope vraagt toch even wat anders. De markt heeft criteria nodig die hen uitdaagt. Waar vernieuwend gedrag beloond wordt. Niemand weet alles van circulair. Maar wellicht zijn er mensen die het willen weten.

Die ermee aan de slag willen. Die vol zitten met bruisende ideeën en die aan iemand kwijt willen. Die zoeken naar een kans om mee te doen of zelfs om de transitie aan te jagen. Dit is wat we mogelijk maken met de circulaire selectie module: PRP|MATRIX®. Een vernieuwende manier van selecteren die de markt maximaal uitdaagt en ook kleine innovatie startups kansen geeft. Drie opeenvolgende niveaus bestrijken de voltallige markt. Voor absolute beginners. Voor hen die al onderweg zijn, en voor hen die maximaal willen gaan voor circulair. De verschillende niveaus zijn afzonderlijk in te schakelen.

Gelijke kans voor iedereen

Er zijn bedrijven die best al werk maken van een circulaire economie waar anderen de term voor het eerst horen.
Het selecteren van de juiste marktpartijen is daardoor zeker niet eenvoudig laat staan het stellen van eisen voor circulair inkopen.
Uiteindelijk is er nog bijna geen circulair product verkrijgbaar. Toch zijn er juist voor circulair inkopen kansen. Het gaat namelijk om de transitie. Een ingrijpende verandering in het voordeel van ons allemaal. Wil iedereen meegaan in de transitie dan moet iedereen een kans krijgen om daar deel van uit de maken,

onafhankelijk van de positie waarin ieder zich nu bevindt. Bij selectie gaat het er eigenlijk om díe partij te vinden die de transitie aan wil gaan. De partij die innovatieve ideeën heeft. Die bereid is om inspanning te leveren om die ideeën om te zetten in een circulair resultaat. De inrichtingssector heeft bijvoorbeeld al ervaring met een circulaire benadering. Contact met leveranciers en producenten is goed mogelijk, tegenover bijvoorbeeld multinationals in computers die nu nog onaanspreekbaar lijken.

De inkoper verantwoordelijk

“…het inkoopproces is geslaagd als er geen bezwaar gemaakt is…”. Dit blijft waar en is vaak het dilemma van de inkoper. Echter in de PRP|MATRIX® waar de inschrijvers eerst herkennen waar zij (pas?) staan, dit erkennen èn zich vervolgens bereid verklaren er iets aan te doen,

wordt het doel van inkoper en aanbieder verbonden. Een gedeelde mindset. Een relatie waar alle energie gericht is op het gezamenlijk resultaat.