Wat is de visie van PRP®?

Circulair inkopen/aanbesteden is de ultieme vorm van duurzaam inkopen, mits… aan twee voorwaarden voldaan wordt:

Voorwaarde 1: het in te kopen/aan te besteden product of project moet circulair zijn.
Voorwaarde 2: het product of project moet circulair ingekocht/aanbesteed worden.

 

De keuze voor circulair inkopen/aanbesteden
roept veel vragen op:

Hoe weet ik of een product of project circulair is? Waar vind ik die producten?
Aan welke criteria moet zo’n product of project dan voldoen, en hoe beoordeel ik dat?
Wat is circulair inkopen/aanbesteden, en hoe doe ik dat?
Hoe formuleer ik een circulaire uitvraag?
Hoe ga ik om met lineaire producten waar geen alternatief voor is?

PRP® geeft antwoord op al deze vragen en neemt de inkopende partij stap voor stap mee in het traject van voorbereiding tot en met oplevering. Rendemint maakt daadwerkelijk circulair inkopen/aanbesteden mogelijk met PRP® en is koploper expert op het gebied van circulair aanbesteden.

Waarom PRP®?

Het is de inkopende partij die een proces initieert met verstrekkende gevolgen. Door de verantwoording te nemen als inkopende partij voor die gevolgen, wordt duidelijk dat inzicht nodig is en dat je dat inzicht ook moet verkrijgen. Daarna pas kun je keuzes maken en borgen dat het behoud van het erfgoed van de planeet en de wijze waarop wij omgaan met alle mensen in de keten op een goede manier is/gaat verlopen.

De inkoop bestaat uit het inkoopproces en inkoopproduct. Binnen een circulair inkoopproces kan elk product circulair ingekocht worden, ongeacht of het een circulair product is. Een niet-circulair inkoopproduct echter wordt niet circulair door het in te kopen binnen een circulair inkoopproces.

De gevolgen van het inkoopproces zijn opdeelbaar in drie delen: de keten voorafgaand aan de inkoop (pre-consumer), de gebruiksperiode zelf (consumer) en de keten na het gebruik (post-consumer). De inkopende partij (ver)krijgt inzicht in alle drie de delen en maakt op basis van dat totaal inzicht pas de meest circulaire keuze van dat moment.

Het resultaat van circulair inkopen is het product van het inkoopproces en het inkoopproduct.

Circulair resultaat = proces x product

Een circulair inkoopproces van een niet-circulair inkoopproduct = niet circulair.
Een circulair inkoopproduct ingekocht met een niet circulair inkoopproces = niet circulair.

Elke actie om het inkoopproces circulair te maken is goed! Elke actie om het inkoopproduct circulair te maken is goed! Totdat beide volledig circulair zijn is het resultaat echter niet ‘semi-circulair’ maar niet-circulair. Semi-circulair bestaat niet en is feitelijk een eufemisme voor ‘circulaire’ acties waarbij lineair nog steeds lineair is, al dan niet met een verlengde gebruiksperiode.

Dat betekent dat het nu nog nagenoeg onmogelijk is om een circulair resultaat te realiseren, en dat is op dit moment ook de werkelijkheid. Dit is goed nieuws! Juist dit besef is de aanjager die nodig is om de transitie naar circulair te starten/voort te zetten.