repurpose

PRP®definitie:

“Het inzetten van (delen van) niet langer bruikbare of gewenste verschijningsvormen voor een (totaal) andere functie.”