Over Bredius

Sporthal Bredius wordt op dit moment gebouwd en zal klaar zijn voorgebruik medio januari/februari 2023.

De doelstelling van opdrachtgever Gemeente Gooise-Meren was om een zo circulair mogelijke sporthal te realiseren binnen de beschikbare tijd en binnen het beschikbare budget.

De sporthal zal de thuisbasis worden voor SC Muiden en zal daarnaast ingezet worden voor het sporten voor het onderwijs.

Zo circulair mogelijk

Er zijn veel definities wat circulair zou moeten zijn. Gemeente Gooise-Meren heeft voor het traject van het inkopen, ontwerpen en realiseren van sporthal Bredius de PRP®-definitie van circulair gehanteerd.
Dit betekent in het kort dat iets circulair is wanneer er niets verloren gaat bij het maken, gebruiken en later weer hergebruiken van alle materialen die voor de sporthal gebruikt zijn, en dat er geen mensenrechten zijn geschonden tijdens dat proces.
Bij ontwerp, uitwerking en bouw is steeds gekeken wat het beste past bij dat circulair uitgangspunt en of dat mogelijk was binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget. De sporthal is daarmee zo-circulair-mogelijk geworden met wat op dat moment realiseerbaar was.

 

Interactief materialen paspoort

Sporthal Bredius is ongetwijfeld koploper binnen circulair bouwen, maar is zeker niet volledig circulair. Wat mogelijk was is toegepast en we verwachten dat Bredius een inspiratie zal zijn voor andere bouwprojecten.
Van het gebouw komt een beknopt materialen paspoort waarin een 30 maatregelen die zo-circulair-mogelijk gekozen zijn uitgelicht worden. Het paspoort is interactief gemaakt zodat zoveel mogelijk mensen zo eenvoudig mogelijk het paspoort kunnen gebruiken. In het gebouw zijn die 30 maatregelen aangegeven met een informatiebord met daarop een QR-code. Door die code te lezen met een smartphone krijg je meer informatie over die maatregel. Op deze website staan alle 30 maatregelen voor iedereen die verder wil met circulair bouwen. Het paspoort is in ontwikkeling, de definitieve versie wordt maart 2023 verwacht.

Het circulaire proces in vogelvlucht

In november 2020 heeft Marjolijn Guijt van Gemeente Gooise Meren Rendemint gevraagd om de gemeente te begeleiden bij het realiseren van een circulaire sporthal. Voor het bouwmanagement was Bert Vossebelt aangesteld.  De begeleiding is gestart met een serie trainingen over circulaire kennis en mindset. Vervolgens heeft Rendemint de gemeente begeleid bij het bepalen van de circulaire ambitie en bereidheid. De volgende stap was het complete circulair inkoopproces, van het definiëren van de (inhoud van de) aanbestedingdocumenten, tot en met de beoordeling en gunnning en contractvorming. Hierop volgde de bouwteamfase waarin in plannnen verder werden uitgewerkt en de begeleiding gericht was op het vinden en ontwikkelen van zo-circulair mogelijke oplossingen en het borgen van de circulaire uitgangspunten. De laatste stap was de realisatie/de bouw van de sporthal waarbij de focus lag op het handhaven van de gekozen circulaire oplossingen en waar mogelijk die nog verbeteren. 

Teamwork

Een zo-circulair-mogelijk sporthal kun je alleen realiseren met het voltallige team, van opdrachtgever Gemeente Gooise-Meren tot elke man of vrouw die een aandeel heeft geleverd in de ontwikkeling, toelevering en realisatie.
Als je iets zo-circulair-mogelijk wilt doen, dan moet je dingen echt anders doen. Anders doen betekent dat je mensen vraagt om iets nieuws te doen of te bedenken. De een wordt daar gelijk enthousiast van, de ander heeft daar meer tijd voor nodig. In het team help je elkaar om die circulaire oplossingen te vinden en uit te voeren en daarvoor aan te passen wat nodig is. Bij de realisatie van sporthal Bredius hebben gemeente Gooise-Meren en bouwmanager Bert Vossebelt een belangrijke bijdrage hieraan geleverd door vast te houden aan de circulaire uitgangspunten – ook als het moeilijk werd – en waar mogelijk Launching Customer te zijn. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk maakt om een nog niet bewezen circulaire oplossing toe te passen waardoor zo’n innovatie ineens mogelijk wordt.

Circulair meten en vergelijken

Voor het meten en vergelijken van de circulariteit van de ontwerpen heeft Gemeente Gooise-Meren de PRP® methode gehanteerd. Deze methode meet en vergelijkt circulariteit objectief op basis van het Circulair Potentieel. Er wordt vergeleken t.o.v. een vaste waarde: Absoluut Circulair. met Absoluut Circulair als referentie kan er objectief gemeten worden welke afwijking het ontwerp heeft t.o.v. die referentie het ontwerp met de kleinste afwijking t.o.v. de referentie is dan de meest circulaire.

Het ontwerp van Rotsbouw/Lichtstad had de kleinste afwijking en heeft daarmee de aanbesteding gewonnen.

het team

opdrachtgever

 Gemeente Gooise-Meren | opdrachtgever van de sporthal

bouwmanagement

Bert Vossebelt | bouwmanager van de sporthal en betrokken bij de ontwikkelfase en inkooptraject

circulair adviseur

René de Klerk | circulair adviseur ontwikkelfase, inkooptraject, bouwteamfase en realisatiefase, circulair PvE

sporttechnisch adviseur

Odin Wenting | sporttechnisch adviseur, sporttechnisch PvE

Bouwbedrijf

Rotsbouw | realisatie van de sporthal

Architect

Rob van Vugt | architect, ontwerp van de sporthal

Installateur

Breman Utiliteit | alle installaties

binnenwanden

Intermontage | binnenwanden, binnendeuren en kozijnen

glas natte ruimtes

van Dijken glas | glas natte ruimtes