Interactief Materialenpasoort Bredius 

U kijkt nu naar de zo-circulair-mogelijke oplossing:      STAALCONSTRUCTIE | ONBEHANDELD

Staalconstructie | Onbehandeld

De staalconstructie is waar mogelijk onbehandeld uitgevoerd. Dus daar zie je kaal, wat roestig metaal. Hiermee worden onnodige afwerklagen en grondstoffen voorkomen. Een staalconstructie moet aan brandeisen voldoen zodat bij brand dee constructie veilig is. Daarom zijn die delen van de staalconstructie wel voorzien van een brandwerende laag.

De circulaire weergave hiernaast betreft het onbehandelde staal.


zo-circulair-mogelijk...

Een eenvoudige weergave van het resultaat.

homogeen materiaal

losmaakbaar

toxisch vrij

herbruikbaar als product

herbruikbaar als materiaal

herbruikbaar als grondstof

colofon

opdrachtgever:
ontwerp:
circulair materiaal advies:
realisatie:

Gemeente Gooise-Meren
Lichtstad Architecten
Rendemint
Rotsbouw