toxicity

PRP®definitie:

“De werkelijke toxiciteit van (het gebruik en verwerken van) grondstoffen, gedurende de gehele keten om te komen tot het eindresultaat, en in alle cycli daarna, onafhankelijk of de inzet van deze grondstoffen wettelijk toegestaan is.”
‘Toxisch’ en/of ‘Toxiciteit’ is van toepassing indien een verschijningsvorm (product, project of werk) en het proces en de keten die ten grondslag hebben gelegen om te komen tot de verschijningsvorm, emissie(s) (kunnen) geven naar lucht en/of water en/of de huid (al dan niet bij aanraking) en/of middels straling, waarbij die emissie(s) in absolute zin schadelijk kunnen zijn voor de mens en/of dier en/of milieu. Met ‘schadelijk’ wordt bedoeld dat de toxische stoffen die vrijkomen, direct en/of op langere termijn en/of als gevolg van cumulatieve effecten de kwaliteit en/of gezondheid van de mens, dier of milieu nadelig beïnvloeden gerelateerd aan ten minste één wetenschappelijk onderzoek waaruit dat gebleken is en/of vermoed wordt.