Introductie circulair inkopen

Een eerste kennismaking met circulair inkopen. Wat is het? Wat is het niet? Hoe doe je dat? Wat verandert er aan het inkoopproces? 

Aan de slag met circulair inkopen

Hoe integreer circulair inkopen in het inkoopbeleid? Wat is de impact voor de hele organisatie? Hoe ontwikkel je circulaire eisen?

Doorpakken met circulair inkopen

Hoe ontwikkel je circulaire eisen en criteria voor meer complexe inkooptrajecten? Hoe kun je door circulaire inkopen daadwerkelijk verandering teweeg brengen in de markt?

Circulair contractmanagement

Hoe worden de beloftes van de markt geborgd in het contract? Hoe vindt monitoring plaats van KPI’s en voorwaarden voor verlenging? Welke beloning/sanctie zet je in? 

MVI-Manifest actieplan

Wat houdt het Manifest in? Welke beleidsdoelen moet ik kiezen? Wat is daar het gevolg van? Welke stappen moet ik doorlopen voor een goed actieplan?

Materialen- en grondstoffenpaspoort

Wat houdt een materialenpaspoort en/of  grondstoffenpaspoort in? Wat moet erin staan om van een paspoort te kunnen spreken?

Mindset change circulair denken

Deelnemers krijgen in korte tijd kennis van de essentie van MVI en/of een circulaire economie.

Draagvlak genereren circulair inkopen

Deelnemers krijgen in korte tijd kennis van de essentie van MVI en/of een circulaire economie.

Virtueel inkopen tijdens corona crisis

Inkopen op afstand