OVL

Marktverkenning | openbare verlichting

circulair inkopen

circulaire analyse

grondstoffenpaspoort

wageningen, 30 november 2018

In opdracht van gemeente Wageningen en in samenwerking met Spectrum Advies organiseerde Rendemint een marktverkenning Openbare Verlichting. 

De ruim 40 deelnemers uit de breedte van de markt op het gebied van masten, armaturen, lichtbronnen, aannemers, advies en normering kregen een sterk interactief programma aangeboden. 

Na een korte introductietraining wat circulaire economie en circulair inkopen betekent bij gemeente Wageningen gingen de deelnemers in groepen aan de slag met meerdere actuele casussen uit de OVL opgave van Wageningen. 

Tijdens de grondstoffenworkshop – waarmee de deelnemers de reikwijdte van de circulaire keten ‘aan den lijve’ ondervonden – 

 

werd gewerkt aan de bewustwording van het belang van beoordeling op de keten in plaats van op het product alleen bij circulair inkopen. 

Elke workshop werd afgesloten met een minuut durende pitch vanuit alle werkgroepen. 

Het laatste onderdeel, een groepsopdracht waarbij de markt rechtstreeks input werd gevraagd op de inhoud van de komende aanbesteding, resulteerde in een stevige inhoudelijke discussie waarbij de belangen van markt en opdrachtgever aan elkaar gespiegeld werden. 

De discussies en kennisuitwisseling werden door de enthousiaste vertegenwoordiging uit de markt volop voortgezet tijdens de afsluitende borrel en een kleine vier uur na de start moest er een punt achter gezet worden.

vervolg

Rendemint begeleidt gemeente Wageningen bij het verdere traject van ambitie tot gunning, in samenwerking met Spectrum Advies. Daarna adviseert/begeleidt Rendemint het circulair contractmanagement gedurende de looptijd van het contract, een belangrijk maar vaak ondergeschoven aspect van het borgen van het circulair resultaat van een inkooptraject. De input van de marktverkenning wordt nog versterkt met een dynamische RFI waarmee de actuele mogelijkheden en bereidheid van de markt geïnventariseerd worden mede voor het toetsen van de proportionaliteit in het latere traject. Met de uit de markt verkregen gegevens zal zorgvuldig de beoogde uitvraag worden ontwikkeld die maximaal moet bijdragen aan het versnellen van een daadwerkelijke circulaire transitie.

over prp®

Gemeente Wageningen hanteert al meerdere jaren de PRP®-visie op circulaire economie die de onderlegger is van elke aanbesteding boven de €50.000,00 zoals is vastgelegd in het Wageningse inkoopbeleid. Gemeente Wageningen laat waar mogelijk haar circulair-inkooptrajecten ondersteunen en borgen middels de circulair inkopen software PRP®-circular e-procurement.  PRP®-circulair inkopen is niet eenvoudig zoals ook uit voorgaande trajecten is gebleken. De methode verlangt van de inschrijvers dat zij inzicht gaan krijgen in hun eigen product, productieproces en volledige keten. Door de inhoudelijke verificatie die de methode vereist moeten ‘beloftes’ wijken voor aantoonbare acties en resultaten. De gelijkwaardige aandacht voor mensenrechten, naast grondstoffen, maakt de PRP® methode wederom niet eenvoudig maar genereert op dit gebied belangrijke bewustwording.